Program półkolonii tenisowo – rekreacyjnej organizowanej przez Akademię Tenisową AS

strona

Termin: 25.06 – 29.06.2018r.  godz. 8.00 – 16.00

Miejsce: Obiekty sportowe szkoły podstawowej w Pępowie, Tokary Golf Club oraz miejsca, które są celem codziennych wycieczek

Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 14 lat

Kadra : Joanna Nastały – kierownik półkolonii, trener tenisa

Katarzyna Lubian – instruktor tenisa, wychowawca

KOSZT: 499 zł (zniżka 10 % na drugie i kolejne dziecko) – zaliczka w wysokości 150 zł płatna przy zapisach, pozostała kwota do dnia 10 czerwca 2018r.

Nr konta: 90 1440 1055 0000 0000 0997 9457 z dopiskiem PÓŁKOLONIA TENIS&GOLF 2018r.

Cele :

 • aktywne spędzenie czasu wolnego,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności rywalizacji sportowej w duchu fair play,
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w grze w tenisa,
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w grze w golfa,
 • integrowanie środowiska rówieśniczego,
 • kształtowanie odpowiedzialnej postawy za siebie i innych,
 • gry i zabawy w wodzie,
 1. Dzień:
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej – integracja – 8.00 – 8.45 WPROWADZENIE
 • wyjazd do Tokary Golf Club
 • trening tenisowy, gry i zabawy tenisowe 9.00 – 11.00
 • II śniadanie 11.00 – 11.30
 • trening golfa 11.30 – 13.30
 • 13.45 – wyjazd do Pępowa
 • 14.00 – obiad
 • gry rekreacyjno – sportowe/ fitness 15.00 – 16.00
 1. Dzień:
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne na boisku – integracja 8.00 – 8.30
 • trening tenisowy/gry zespołowe/gry i zabawy 8.30 – 10.00
 • drugie śniadanie 10.00 – 10.30
 • wyjście do stajni w Pępowie – 10.30
 • jazda konna  11.00 – 13.00
 • ognisko – 13.00 – 14.30
 • gry i zabawy rekreacyjno – sportowe 15.00 – 16.00
 1. Dzień:
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej – 8.00 – 8.30
 • wyjazd do Tokary Golf Club
 • trening tenisowy, gry i zabawy tenisowe 9.00 – 11.00
 • II śniadanie 11.00 – 11.30
 • trening golfa 11.30 – 13.30
 • 13.45 – wyjazd do Pępowa
 • 14.00 – obiad w Pizzerii „ U Braci”
 • gry rekreacyjno – sportowe/fitness 15.00 – 16.00
 1. Dzień :
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne na boisku 8.00 – 8.30
 • trening tenisowy/ gry zespołowe/ warsztaty plastyczne 8.30 – 10.20
 • drugie śniadanie 10.20 – 10.50
 • wyjazd na basen do Kokoszek – 10.50  (11.45 – 12.30 – w wodzie)
 • obiad – 13.30
 • gra terenowa – podchody 14.00 – 16.00
 1. Dzień
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne na sali gimnastycznej – 8.00 – 8.30
 • wyjazd do Tokary Golf Club
 • mini gry tenisowe 9.00 – 11.00
 • II śniadanie 11.00 – 11.30
 • gra w golfa 11.30 – 13.30
 • 13.45 – wyjazd do Pępowa
 • 14.00 – obiad w Pizzerii „ U Braci”
 • podsumowanie i zakończenie półkolonii 15.00 -16.00

Dokładne godziny zajęć mogą ulec zmianie.